1. Tại sao lại có tên là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Rịa: Tên của người đàn bà tục gọi là Rịa người ở Bình Định, vào năm 1789 đã đưa dân nghèo vào vùng đất Bà Rịa ngày nay để khai khẩn lập ấp. Về già, bà Rịa đem hết tài sản của mình làm việc công ích, lập quỹ cứu tế để trợ giúp ng­ời nghèo, rước thầy về dạy học cho trẻ… Bà qua đời năm 1803, đư­ợc dân lập dền thờ như­ một vị phúc thần. Tên của bà đã trở thành tên của vùng đất này.

Vũng Tàu: Trước khi có tên Vũng Tàu thì nơi đây đã trải qua những tên gọi sau:

  • Chân Bồ:                     Từ thế kỷ 19
  • Cap Saint-Jacques:     Năm 1775 do tàu buôn Bồ Đào Nha đặt
  • Vịnh Tào:                     Phủ biên tạp lục viết năm 1776 của Lê Quý Đôn.
  • Vụng Tàu:                    Gia Định thành thông chí viết năm 1820 của Trịnh Hoài Đức

Sách Đại Nam nhất thống chí được biên soạn bởi Quốc sử quán triều Nguyễn (biên soạn từ năm 1861 đến 1882), trong mục tỉnh Biên Hòa có nói đến những ngọn núi ở Vũng Tàu. Đầu núi làm cửa hữu cho Ngọc Tỉnh, đuôi núi làm bình phong cho Cần Giờ, ở trong có vũng lớn, tục gọi là Vũng Tàu. Tên Vũng Tàu bắt đầu được nhắc đến từ lúc đó.

  • 12-8-1991 được lấy là ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • 23-4-2013: Thành lập thành phố Vũng Tàu thuộc đô thị loại 1
Sân bay Vũng Tàu – Ngày Xửa Ngày Xưa